Zapri iskalnik ×
Povečaj kontrast
Belo na črnem
Povečaj pisavo

Ponastavi vse nastavitve

Prizidek k ZD

05. 06. 2022

V Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica se s prostorsko stisko srečujemo že več kot desetletje. Ambulante delujejo v pretesnih prostorih, nekatere na različnih lokacijah in v najetih prostorih, naraščajo potrebe za nove dejavnosti, zato je izvajanje obstoječih dejavnosti zelo oteženo. Več prostora je potrebno za laboratorijsko dejavnost, saj nova oprema v laboratoriju zahteva več prostora, število preiskav se povečuje. Širitev je nujna tudi zaradi zagotavljanja višje stopnje kakovosti v vseh procesih dela in višje stopnje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih. Prvi del zgradbe zdravstvenega doma je bil zgrajen leta 1966, drugi del, prizidek v katerem deluje urgenca pa je dograjen leta 2001.

Potrebo po ponovni preureditvi zdravstvenega doma je sprejela ustanoviteljica ZD – Občina Ilirska Bistrica v letu 2019 in to potrebo vključila kot projekt v finančni načrt občinskega proračuna za obdobje 2020 – 2022.

V novem objektu bodo laboratorij, ambulante družinske medicine z referenčnimi ambulantami in fizioterapija.

Objekt je zasnovan štiri nivojsko. Sestavljajo ga klet, pritličje in dve nadstropji, vse etaže so dostopne tudi z dvigalom. V kleti so garderobe za zaposlene ter laboratorij s čakalnico, odvzemi in sanitarijami ter fizioterapija s pomožnimi prostori, tehnični in servisni prostori ter skladišča. V pritličju se bo mimo receptorja levo dostopalo do prostorov za izolacijo kužnih pacientov, desno pa do ambulant družinske medicine s previjalnicami, prostorov za intenzivne posege in referenčne ambulante. Ob severni strani sta predvideni večji osvetljeni čakalnici. Ob čakalnicah so sanitarije in čajna kuhinja za zaposlene. V nadstropju so predvidene štiri ambulante družinske medicine s previjalnicami in prostori za intenzivne posege, čakalnice s sanitarijami za uporabnike, referenčni ambulanti in sanitarije za zaposlene z večjo čajno kuhinjo. V drugo nadstropje oziroma na streho vodi stopnišče, ki je namenjeno le vzdrževalcu stavbe.

Prizidek je z matično stavbo povezan v prvem nadstropju z jeklenim zastekljenim mostnim hodnikom, ki bo služil kot nadstrešek nad vhodom v oba objekta. Dostop je urejen po obstoječem priključku, ohranjena bosta tudi urgentni dovoz in dovoz za invalidne osebe. Preuredili so del pločnikov in asfaltnih dostopov, ostale zunanje površine pa so ohranile prvotno podobo. Pred prizidkom je pet parkirnih mest za invalide.

Nov prizidek bo dan v uporabo predvidoma jeseni 2022.