Zapri iskalnik ×
Povečaj kontrast
Belo na črnem
Povečaj pisavo

Ponastavi vse nastavitve

O zavodu

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica je neprofitni javni zavod vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod deluje za potrebe približno 13.300 prebivalcev naseljenih v 64 naseljih občine Ilirska Bistrica, ki je po velikosti druga največja v Sloveniji.

Zavod opravlja osnovne dejavnosti na sedežu zavoda, poleg tega pa primarno zdravstveno varstvo in zobozdravstvo zagotavlja prebivalcem v dveh zdravstvenih postajah v Knežaku in v Podgradu.

V zdravstvenem domu delujejo zdravstveni sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.

Ob koncu leta 2021 je bilo v zavodu zaposlenih 83 zaposlenih.

Večino prihodka zavod ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in pogodb s prostovoljnimi dodatnimi zavarovalnicami, nekaj prihodka pa ustvari s  prodajo storitev na trgu.

Zavod izvaja zdravstvene storitve na naslednjih delovnih področjih:

  • osnovna zdravstvena dejavnost zajema družinsko medicino in referenčne ambulante, pediatrijo in šolsko medicino (šolski dispanzer), patronažno varstvo z nego na domu, dispanzer za žene, neprekinjeno 24 urnega zdravstveno varstvo in nujne medicinske pomoči (urgentna dežurna služba in nujno medicinsko pomoč z reševalno službo), zdravstveno vzgojni center, zdravstveno vzgojo mladine, preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog;
  • zobozdravstvena dejavnost zajema zobozdravstvo odraslih, otrok in mladine, stomatološko protetiko, zobozdravstveno vzgojo;
  • v okviru specialistične zdravstvene dejavnosti delujejo antikoagulantna terapija, diabetologija, ortopedija, psihiatrija, diagnostični laboratorij, radiologija, fizioterapija;
  • del prihodka zavod pridobiva tudi na trgu z izvedbo zdravstvenih storitev na področju medicine dela in prometa, samoplačniških storitev na področju zobozdravstva, fizioterapije.
  • Med druge zdravstvene storitve so vključeni programi za zdravo življenje, izvajanje mrliške pregledne službe, svetovanje s področja zdravstva in organizacije zdravstva, pedagoške naloge.

Delovno področje nemedicinske dejavnosti predstavljajo: uprava, finance, računovodstvo, ekonomika, analitika, informatika, javna naročila, kadrovsko splošne zadeve, tajništvo, administracija, informacije, arhiv, kurirska služba, tehnično vzdrževalna in oskrbovalna služba, higiensko čistilni servis.

Pomemben element poslovne politike ZD je kakovost zdravstvenih storitev, tako strokovna kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kakovost zdravstvenih storitev zvišujemo z rednim strokovnim izpopolnjevanim zaposlenih, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov do uporabnikov zdravstvenih storitev.

ZD nenehno posodablja potrebno medicinsko opremo in tehnologijo.

Kakovost zdravstvenih storitev spremljamo preko orodij vodenja kot je sistem zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2015. Certifikat kakovosti nam je prvič podelil Bureau Veritas Slovenia leta 2014 (takrat še po standardu ISO 9001:2008) in ga potrjujemo ob vsakokratnih certifikacijskih presojah.

Zdravje ljudi v Ilirski Bistrici je bila v preteklosti in je še danes pomembna vrednota. Tega so se zavedali tudi medicinsko razgledani strokovnjaki, ki so že leta 1929 zgradili stavbo v sedanji Vilharjevi ulici, v katerem je deloval materinski dom in porodnišnica. Ta dom je deloval vse do II. svetovne vojne. Pred tem so v mestu in v večjih krajih območja na katerem deluje sedanja občina delovali posamezni zdravniki. Po vojni se je ta dom preoblikoval v zdravstveni dom in na tej lokaciji deloval vse do leta 1966, ko je bil zgrajen nov zdravstveni dom na lokaciji, kjer deluje še danes, to je na Gregorčičevi cesti 8 v Ilirski Bistrici.

Tudi organizacijske oblike zdravstva so se prilagajale vsakokratnim razmeram. V 70-tih in 80-tih letih prejšnjega stoletja so poleg ambulant na sedežu zavoda delovale tudi tovarniške obratne ambulante, ki so pozneje prenehale delovati.

Z naraščanjem potreb po različnih zdravstvenih storitvah in zahtevami po razvoju se je objekt na sedanjem sedežu zavoda večkrat adaptiral. V letu 2001 je bil zgrajen prizidek v katerem so uredili prostore za urgentno ambulanto in reševalno službo.

Zaradi prostorske stiske in neprimernih delovnih pogojev je bila v letu 2019 prepoznana potreba v Občinskem svetu Ilirska Bistrica po izgradnji prizidka, ki je sedaj v teku njene realizacije.

Sedanjo organizacijsko obliko je zavod dobil v letu 1993, ko je po novih predpisih samostojne Slovenije zavod ustanovila Občina Ilirska Bistrica.

Tajništvo

Kadrovska služba

Računovodstvo

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Gregorčičeva cesta 8
6250 Ilirska Bistrica
Slovenija Prikaži pot

05 711 21 00
informacije@zdib.si

ID DDV: 55050077 (nismo davčni zavezanci)
MŠ: 5779081

Kje se nahajamo?

ZD Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 8

Zobozdravstvena ambulanta
Ulica IV. armije 18

Ambulanta v Domu starejših občanov
Kidričeva ulica 15

Zdravstvena postaja Knežak
Knežak 147 B

Zdravstvena postaja Podgrad
Podgrad 12 B