Zapri iskalnik ×
Povečaj kontrast
Belo na črnem
Povečaj pisavo

Ponastavi vse nastavitve

Osnovni podatki o zavodu

Naziv: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Skrajšani naziv: ZD Ilirska Bistrica
Sedež zavoda: Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pravne osebe: Javni zdravstveni zavod
Dejavnost: Izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
Matična številka: 5779081000
Davčna številka: 55050077, ni davčni zavezanec
Reg. št. zavezanca pri ZZZS: 3561
Šifra proračunskega uporabnika: 95053
Račun UJP: SI56 0110 0600 8376 652
Telefon 05 711 21 00
Telefax: 05 711 21 01
Identifikacijska št. za DDV: 55050077 (nismo davčni zavezanci)
Spletna stran: www.zdib.si
Elektronska pošta: info@zdib.si
Ustanoviteljica: Občina Ilirska Bistrica
Datum ustanovitve in vpis v sodni register: 26.01.1993, Okrožno sodišče Koper, št. srg. 805/93