Otrok je bitje s svojimi lastnostmi in potrebami. Skozi razvoj otroka se te potrebe spreminjajo, ob tem pa so prisotne tudi spremembe na telesnem, duševnem in socialnem vidiku.

V zdravstveno vzgojnem centru izvajamo zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo pri predšolskih otrocih, pri učencih v osnovnih šolah in dijakih na srednji šoli. Glede na potrebe izvajamo zdravstveno vzgojo tudi za vzgojitelje, pedagoške delavce in starše.

Program zdravstvene vzgoje izvajamo na podlagi programa, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravje Republike Slovenije.

 

Vsebine zdravstvene vzgoje:

Program za predšolske otroke

Vzgoja za zdravje v vrtcu poteka v obliki delavnic v vseh starostnih skupinah.

Program predšolskih otrok zajema naslednje delavnice:

 • zdrave navade – prehrana, gibanje
 • varnost in preprečevanje poškodb
 • preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena
 • ko moj mali zajček zboli.

Program za učence v osnovnih šolah

Vsebine so prilagojene vsaki starostni skupini, kateri je delavnica namenjena.

Delavnice vsebujejo teme zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam. Posamezna delavnica traja dve šolski uri.

Vsebina po razredih

 1. razred: Zdrave navade
 2. razred: Osebna higiena
 3. razred: Zdrav način življenja
 4. razred: Preprečevanje poškodb
 5. razred: Zasvojenost
 6. razred: Odraščanje
 7. razred: Samopodoba in stres
 8. razred: Medosebni odnosi
 9. razred: Varna spolnost

Zdravstvena vzgoja dijakov v srednji šoli:

Vsebine delavnic so naslednje:

 • Preprečevanje predrakavih in rakavih obolenj
 • Osebna higiena in odnos do telesa
 • Medsebojni odnosi in samopodoba
 • Duševno zdravje mladostnika
 • Varna spolnost
 • Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
 • Opuščanje kajenja

Zdravstvena vzgoja ob sistematskih pregledih osnovnošolcev:

 1. razred: Ostal bom zdrav
 2. razred: Dobra drža
 3. razred: Odraščanje
 4. razred: Gibam se

Zdravstvena vzgoja ob sistematskih pregledih srednješolcev:

 1. letnik: Telesna teža
 2. letnik: Za zdravo in varno ljubezen

Zdravje je ena največjih vrednost posameznika in celotne družbe. Kakšno skrb bomo posvetili svojemu zdravju in kakšen način življenjskega sloga bomo izbrali, je odvisno popolnoma od nas samih.

Z zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov si prizadevamo, da bi otroke in mladostnike opozorili o nevarnostih za naše zdravje in jih spodbudili in s tem privzgojili zdrav življenjski slog.

 

Zobozdravstvo

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva otrok in mladostnikov

Program zobozdravstvene vzgoje in preventive je opredeljen za naslednje ciljne skupine:

 • predšolski otroci,
 • osnovnošolski otroci,
 • srednješolci,
 • starši.

Za opredeljene ciljne skupine smo znotraj programa pripravili ključne vsebine.

Program poteka ob strokovni podpori in z aktivnim sodelovanjem s pedontologi, zobozdravniki in ortodonti, kar je za izvajalce ZZVP zelo pomembno.