Otrok je bitje s svojimi lastnostmi in potrebami. Skozi razvoj otroka se te potrebe spreminjajo, ob tem pa so prisotne tudi spremembe na telesnem, duševnem in socialnem vidiku.

V Zdravstveno vzgojnem centru izvajamo vzgojo za zdravje in ustno zdravje pri predšolskih otrocih, pri učencih v osnovnih šolah in dijakih na srednji šoli. Glede na potrebe izvajamo vzgojo za zdravje in ustno zdravje tudi za vzgojitelje, pedagoške delavce in starše.

Program vzgoje za zdravje in ustrno zdravje,  izvajamo na podlagi programa, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravje Republike Slovenije.

 

Vsebine vzgoje za zdravje:

Program za predšolske otroke

Vzgoja za zdravje v vrtcu poteka v obliki delavnic v vseh starostnih skupinah.

Program predšolskih otrok zajema naslednje delavnice:

 • zdrave navade – prehrana, gibanje
 • varnost in preprečevanje poškodb
 • preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena
 • ko moj mali zajček zboli.

Program za učence v osnovnih šolah

Vsebine so prilagojene vsaki starostni skupini, kateri je delavnica namenjena.

Delavnice vsebujejo teme zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam. Posamezna delavnica traja dve šolski uri.

Vsebina po razredih

 1. razred: Zdrave navade
 2. razred: Osebna higiena
 3. razred: Zdrav način življenja
 4. razred: Preprečevanje poškodb
 5. razred: Zasvojenost
 6. razred: Odraščanje
 7. razred: Samopodoba in stres
 8. razred: Medosebni odnosi
 9. razred: Varna spolnost

Program za dijake v srednji šoli

Vsebine delavnic so naslednje:

 • Preprečevanje predrakavih in rakavih obolenj
 • Osebna higiena in odnos do telesa
 • Medsebojni odnosi in samopodoba
 • Duševno zdravje mladostnika
 • Varna spolnost
 • Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
 • Opuščanje kajenja

Program za učence ob sistematskih pregledih

 1. razred: Ostal bom zdrav
 2. razred: Dobra drža
 3. razred: Odraščanje
 4. razred: Gibam se

Program za dijake ob sistematskih pregledih

 1. letnik: Telesna teža
 2. letnik: Za zdravo in varno ljubezen

Zdravje je ena največjih vrednost posameznika in celotne družbe. Kakšno skrb bomo posvetili svojemu zdravju in kakšen način življenjskega sloga bomo izbrali, je odvisno popolnoma od nas samih.

Z vzgojo za zdravje otrok in mladostnikov si prizadevamo, da bi otroke in mladostnike opozorili o nevarnostih za naše zdravje in jih spodbudili ter s tem privzgojili zdrav življenjski slog.

 

Vsebine vzgoje za ustno zdravje

Cilj vzgoje za ustno zdravje je zagotoviti vsakemu otroku in mladostniku lep ter zdrav nasmeh za vse življenje.

Program za predšolske otroke

 • demonstracija pravilnega čiščenja zob
 • ZZV delo- pravljice, risanke, pobarvanke

Program za učence 1. razreda

 • 1x mesečno demonstracija pravilnega čiščenja zob
 • ZZV delo-predavanje o pravilni ustni higieni, zdravi prehrani

Program za učence 2. do 5. razreda

 • kontrola čistosti zob 1x mesečno s tabletami za obarvanje zobnega plaka v skladu z republiškim TEKMOVANJEM  ČISTI ZOBJE OB ZDRAVI PREHRANI
 • demonstracija pravilnega čiščenja zob 1x mesečno
 • fluorizacija zob z ELMEX gelom
 • ZZV delo – predavanje o pravilni ustni higieni, zdravi prehrani, zobni pripomočki, prva pomoč pri poškodbah

Program za učence 6. do 9. razreda

 • demonstracija pravilnega čiščenja zob
 • ZZV delo – predavanje o pomenu zobovja, bolezni zob in obzobnih tkiv, razvade, zobni pripomočki, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku, prva pomoč pri poškodbah

Program za dijake 1. do 4. letnika srednje šole

 • demonstracija pravilnega čiščenja zob
 • ZZV- delo – predavanje o zdravi prehrani, posledicah  razvad (kajenje, alkohol…) na ustno zdravje, obolenja dlesni in obzobnih tkiv , dentalni nakit, beljenje zob

Individualno svetovanje v zobozdravstvenem kabinetu

 • individualne delavnice pravilne ustne higiene, svetovanje o pravilni uporabi zobnih pripomočkov, negi zobne proteze…

Sodelovanje v delavnici Priprava na porod in starševstvo

V sodelovanju z zobozdravnico izvajamo delavnico Priprava na porod in starševstvo.

Vse aktivnosti Vzgoje za ustno zdravje se izvajajo po smernicah NIJZ-ja in z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.