V Zdravstveno vzgojnem centru izvajamo program skupinskih zdravstveno vzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj. Naš namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje. Udeležencem pomagamo pridobiti znanja, oblikovati stališča, osvojiti veščine in vedenjske vzorce za zdrav način življenja in krepitev duševnega zdravja ter jih podpiramo pri sprejemanju z zdravjem povezanih tveganih vedenj in pri opolnomočenju kroničnih bolnikov za samooskrbo.

Tel. št. ZVC: 031-605-515

el. naslov ZVC:  zvc@zdib.si

KOORDINATOR – VODJA ZVC:

Dijana Godec, mag.zdr.nege

tel. št. 031-605-515
zvc@zdib.si

IZVAJALCI PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA:

DIJANA GODEC, mag.zdr.neg.: 051-605-515- zvc@zdib.si

NATAŠA JENKO, dipl.m.s.: 051-672-093 ,  zobna.preventiva@zdib.si; zvc@zdib.si

JASNA SAVIĆ, dipl.biopsihologinja (UN): 051-672-061 ,   zvc@zdib.si

PETRA ZRIMŠEK, dipl.fizioterapevt: 051-672-138 ,   zvc@zdib.si

Če se želite vključiti v katerokoli delavnico ali individualno svetovanje se obrnite na vašega osebnega zdravnika, referenčno sestro ali v Zdravstveno vzgojni center.
Vse naše delavnice so BREZPLAČNE. Za udeležbo potrebujete le urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.